Diagnózy

Astigmatismus

09.03.2010 14:41
  Astigmatismus je vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky. Vada většinou vzniká již v dětství, a to zpravidla v kombinaci s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Astigmatismus zhoršuje vidění jak do dálky, tak i na blízko. Astigmatismus je refrakční vada, při které nemá oko...

—————

Vývojová dysartrie

29.01.2010 21:23
Dysartrie Dysartrie je motorická porucha řeči. To znamená, že je narušena schopnost tvořit artikulovanou řeč, ale užití jazyka jako systému, který v sobě zahrnuje například informace o gramatických pravidlech a významech slov, nerušeno není. Pacient s dysartrií tedy nemá na rozdíl od...

—————

Lissencefalie

10.01.2010 01:12
lissencefalie – vývojová vada mozkové tkáně v průběhu embryonálního vývoje způsobená chybnou migrací neuroblastů. Vada je charakteristická chyběním mozkové konvoluce a vyhlazenými mozkovými fisurami. Neprospívání, opožděný psychomotorický vývoj a oční abnormity vč. hypoplazie optiku a mikroftalmie...

—————

Mikrocefalie

10.01.2010 01:10
Mikrocefalie  (mikrocefalus,mikrocephalus) - abnormálně symetricky malá hlava daná primárně buď zpomaleným a nedostatečným vývinem mozku, nebo předčasnou synostózou (srůstem), v tomto případě je vždy zmenšen i mozek. - mikrocefalie primární (vrozená) - vzniká během prenatálního...

—————