Astigmatismus

09.03.2010 14:41

 

Astigmatismus je vada způsobená nepravidelným zakřivením rohovky nebo čočky. Vada většinou vzniká již v dětství, a to zpravidla v kombinaci s krátkozrakostí nebo dalekozrakostí. Astigmatismus zhoršuje vidění jak do dálky, tak i na blízko.

Astigmatismus je refrakční vada, při které nemá oko ve všech meridiánech stejnou optickou mohutnost, po průchodu paprsků optickým systémem oka se nevytváří jedno ohnisko, ale většinou dvě na sebe kolmé úsečky. S astigmatismem se setkáváme asi u 10% obyvatelstva.

Příčiny astigmatismu jsou různé, nejčastěji to bývá vada křivková a to zejména u rohovky, může to být vada vrozená nebo získaná ( po úraze, operaci, onemocnění rohovky). Vzácnější je vada indexová, je to astigmatismus čočkový, který bývá např. při počínajícím zkalení čočky, ale může být i vrozený.
Astigmatismus je možné rozdělit na:

  1. Astigmatismus pravidelný(regularis) – oba hlavní meridiány jsou k sobě navzájem kolmé a osy meridiánů jsou ve vertikální nebo horizontální rovině, pokud osy leží šikmo, nazývá se tento astigmatismus šikmý. Astigmatismus pravidelný můžeme dál rozdělit na:
    - jednoduchý(simplex) - jeden meridián je hypermetropický nebo myopický
    - složený(compositus) – oba meridiány jsou myopické nebo hypermetropické
    - smíšený(mixtus) – jeden meridián je hypermetropický a jeden myopický
    Astigmatismus nazýváme přímý (podle pravidla) pokud je svislý meridián více lomivý než horizontální, naopak je to u astigmatismu nepřímého (proti pravidlu)
  2. Astigmatismus nepravidelný (irregularis) -  oba hlavní meridiány nejsou k sobě kolmé, tento typ astigmatismu je způsoben především onemocněním rohovky (keratokonus), také jako následek po poranění rohovky nebo zánětech. Korekce nepravidelného astigmatismu je složitá, používají se kontaktní čočky, někdy pomůže jen operace (např. keratoplastika).

Korekce pravidelného astigmatismu se provádí brýlemi nebo kontaktními čočkami, a to buď kontaktní čočkou sférickou (pokud je astigmatismus nízký) nebo speciální tórickou kontaktní čočkou. Při korekci je nutný individuální přístup, výsledná korekce bývá často kompromisem mezi dobrou zrakovou ostrostí a binokulární snášenlivostí.

Zdroj: https://www.cocky-online.cz/ocni-vady-astigmatismus/

 

Další články o astigmatismu:

https://www.lekari-online.cz/ocni-lekarstvi/novinky/astigmatismus-cylindry-a-jejich-lecba

https://www.bryle.cz/oci-a-zdravi/ocni-vady/astigmatismus.html

https://www.essilor.cz/o-vasich-ocich/ocni-vady/astigmatismus

—————

Zpět


Diskusní téma: Astigmanismus

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.