Paravoltiž - gymnastika na koni

02.03.2010 19:43

 

Paravoltiž je speciální gymnastika na koni pro zdravotně postižené. Je také jednou z disciplín jízdy na koni.

Měla jsem to štěstí a ukázky paravoltiže shlédla na Druhém dětském dni bez hranic, který loni v květnu pořádalo Občanské sdružení hiporehabilitace Baneta v Janově u Litomyšle. Své jezdecké a akrobatické umění zde předvedli členové klubu APA VČaS Olomouc a EPONA Brno. Musím napsat, že mě to velmi dojalo. I se svým handicapem mladí lidé dokázali, co by většina z nás nikdy nezvládla.

Paravoltiž je rehabilitační metoda, která vede ve většině případů k výraznému rozvoji pohybových dovedností. Je vedena fyzioterapeutem a sledována lékařem. Provádí se na neosedlaném koni, kde jezdec (paravoltižér) vykonává gymnastické cviky a kůň je veden ve voltižním kruhu.

Je určena především pro děti s poruchami chování, specifickými vývojovými poruchami učení, s psychickými problémy, s tělesným postižením (skolióza atd), mentálním postižením, DMO, se smyslovými vadami (zrakové, sluchové postižení)

 

Zdroje: https://www.apavcas.cz/paravoltiz.html

             https://www.equichannel.cz/lecba-konmi-27-paravoltiz-1

 

 

 Druhý dětský den bez hranic - Janov u Litomyšle

 

—————

Zpět